VTT uudisti keskusteluja

VTT uudisti kehityskeskustelujen käytäntöjään saadun palautteen ja viime vuonna tehdyn auditoinnin jälkeen. Keskustelut päädyttiin jakamaan kahteen osaan: alkuvuonna keskitytään toimintasuunnitelmaan perustuvaan tulos- ja tavoitekeskusteluun sekä työskentelyn edellytyksiin. Syksyllä teemoina ovat osaamis- ja kehittämistarpeet.

”Homma toimii nyt entistä paremmin, mikä näkyy myös henkilöstöltä saadusta palautteesta. Tyytyväisiä ollaan erityisesti osaamistarpeita ja niiden kehittämistä koskevasta osuudesta”, kertoo henkilöstöjohtaja Riitta Tolvanen VTT:ltä.

2800 henkilöä työllistävässä virastossa kehityskeskustelut ovat Tolvasen mukaan esimiehille melko raskaita ja aikaa vieviä prosesseja, mutta henkilöstön näkökulmasta erittäin tärkeitä.

”Keskusteluilla on suuri merkitys tavoitteiden viestimisessä tiimi- ja henkilötasolle sekä osaamisen kehittämistarpeiden painopisteiden määrittelyssä lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä. Samalla pohditaan myös erilaisia urapolkumahdollisuuksia, joita VTT tarjoaa.”

Osaamisen kehittämisen viitekehyksen muodostaa 70/20/10-malli, jonka mukaan 70 prosenttia oppimisesta tapahtuu itse työssä, 20 prosenttia yhdessä toisten kanssa ja vain 10 prosenttia erilaisiin koulutuksiin osallistumisesta.

Osaamisarvioinneissa kirjataan sekä nyky- että tavoitetasot järjestelmään, samoin lyhyen ja pitkän tähtäimen kehittämissuunnitelmat. Yhteenvedot toimivat myös taustana vuotuisten valmennusohjelmien suunnittelussa. Tolvanen kertoo, että saaduista tuloksista on muodostunut johdolle toimiva työkalu.

Parannettavaakin löytyy. Järjestelmäpohjainen lähes 400 osaamista sisältävä arviointi koetaan toisinaan työlääksi, vaikka se onkin lisännyt merkittävällä tavalla keskustelua kehittämistarpeista. Tosin kullekin henkilölle suositellaan arvioitavaksi maksimissaan 15 osaamista.

”Joudumme vielä miettimään, miten käytäntöä voisi tekniikan osalta keventää. Haluamme myös aktivoida tiimikeskustelujen käymistä ennen yksilökeskusteluja.”


Teksti: Pirjo Kuisma | Kuva: Soile Kallio

(Uusi Kaiku 01/2013)