Yritykset ja viranomaiset ekosysteeminä

Asiakkaan palvelupolkua voidaan nopeuttaa hyödyntämällä uusia digitaalisia palveluita ja automatisaatiota. Tästä digitaalinen asuntokauppa on hyvä esimerkki, sillä siinä asiakkaat voivat toimia täysin digitaalisesti eikä viranomaisille tarvitse erikseen kertoa mistään. Asuntokauppa-casessa oli mukana 95 prosenttia aihealueen markkinoista Suomessa; pankit, IT-talot ja viranomaiset.

Taustakeskustelujen jälkeen tehtiin kokeiluprojekteja, joissa osallistujat ovat vaihtuneet sisällön mukaan. Digitaalisesta asuntokaupasta on olemassa beta-versio, joka etenee  tuotantoon vuoden 2019 aikana.

Projektin aikana osallistujat ovat oppineet tekemään yhteistyötä ja kokeilemaan ennakkolöuulottomasti uusien teknologioiden mahdollisuuksia. Kokeiluja on esitelty muille yhteistyötahoille, kuten medialle ja EU-tason seminaariväelle. Oppimista ei kuitenkaan ole pohdittu erikseen. Osallistujat ovat edenneet useisiin uusiin aihepiireihin, joista on käynnissä tai käynnistymässä uusia kokeiluja. Parhaimmillaan tästä voi syntyä hyviä ja yksinkertaisia palveluita suomalaisille asiakkaille, miksei myös kansainväliselle tasolle skaalautuvia innovaatioita.