Työ 2.0 – verkostomaisesti toimivaa yhteiskehittämistä

Työ 2.0 syntyi tarpeeseen koota eri konsernitoimijoiden osaamista ja resursseja yhteisen päämäärään, eli fiksujen sekä modernien työ- ja toimintatapojen edistämiseksi ja paremman vaikuttavuuden varmistamiseksi.  Työ 2.0 -projektin ydinjoukon ja valmistelutiimin muodostavat kehittäjä-asiantuntijat valtiovarainministeriöstä, Valtiokonttorista, Senaatista ja Valtorista. Laajempi toimijaverkosto puolestaan muodostuu kaikista virkamiehistä ja virastoista, jotka haluavat olla edistämässä fiksujen, asiakaslähtöisten ja modernien työ- ja toimintatapojen syntymistä ja käyttöönottoa valtionhallinnossa.

Sisältöä fiksummin tekemiselle on työstetty yhdessä kaikkien asiasta kiinnostuneiden kanssa. Työskentelytapa on siis hyvin avoin ja kaikki mukaan kutsuva sekä eri osapuolia yhteen verkottava. Sen lisäksi, että on tekemistä ohjaa joukko yhteisiä kriteerejä, fiksummin tekeminen vaihtelee riippuen siitä, mikä on kunkin viraston tehtäväkenttä. Työskentelytapa aktivoikin virkamiehiä ja virastoja pohtimaan itse, mistä asioista fiksummin tekeminen omassa työssä koostuu.

Oppiminen tapahtuu yhteisissä työpajoissa, joissa virastot jakavat toisilleen hyviä toimintamalleja sekä työstävät yhdessä uusia malleja. Oppimista tapahtuu myös erilaisten vierailujen ja tutustumiskäyntien kautta sekä seuraamalla aktiivisesti työelämän muutostrendejä ja viestimällä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Parhaimmillaan valtionhallintoon syntyy verkostomaisen yhteistyön tuloksena uusia ja käytännössä testattuja toimintamalleja ja -tapoja, jotka tuottavat hallinnon asiakkaille lisäarvoa, lisäävät virastojen toiminnan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta, säästävät resursseja sekä lisäävät yksilötasolla koettua työnteon mielekkyyttä.