Muutoksentekijä-tyyppiset verkostot rakentavat uutta toimintakulttuuria

Verkostot syntyvät tarpeesta yhtenäistää ja uudistaa johtamis- ja toimintakulttuuria esimerkiksi virastofuusion yhteydessä tai tarpeesta lisätä yhteistyötä yli hallinnollisten ja sektorirajojen. Verkostoissa on mukana on erilaisissa rooleissa toimivia henkilöitä, jotka haluavat olla itse mukana tekemässä muutosta ja kokevat ”bottom up” -verkottumisen luontevaksi tavaksi sen tekemiseen. Virallinen organisaatio antaa myös toimeksiantoja valmisteltavaksi. Työskentelytapa verkostoissa on vapaamuotoista ja itseohjautuvaa; se voi olla tapaamisia yhteisten teemojen ympärillä tai eri tavoin tapahtuvaa aktiivista vaikuttamista ja osallistumista.

Oppiminen on varmistettu yleensä siten, että tilaisuudet ovat avoimia kaikille kiinnostuneille, ja hyvinkin erilaisissa tehtävissä ja rooleissa toimiville. Verkostossa tunnistetaan usein myös kuplautumisen uhka. Jatkuvan uusiutumisen näkökulmasta on kriittistä se, ettei verkostosta pääse muodostumaan itseään ruokkiva, muusta todellisuudesta erillinen tai liian samanmielisten joukko.

Parhaimmillaan omaan kiinnostukseen perustuva ja itseohjautuva työskentely sitouttaa yhteiseen missioon ja verkottaa erilaisissa tehtävissä ja rooleissa olevia keskenään. Tämä taas edistää yhteistyötä myös varsinaisen substanssityön tekemisessä ja parhaimmillaan madaltaa kynnystä yhteydenottoihin.