Juristiverkosto

Uusi työ, kestävä kehitys ja virastomaailma

  1. Työn murros vauhditti juristiverkoston perustamista. Sen tavoitteena on verkostojen välisen yhteistyön hyödyntäminen hallinnon omien organisointi- ja toimintatapojen uudistamisessa. Tämän lisäksi kestävän kehityksen periaate nähdään kantavana teemana ja uusien organisoitumisen mallien ja toimintatapojen kehittämisen peilauspintana.
  2. Verkostoon on kutsuttu mukaan olemassa olevia valtion verkostoja. Kirittävinä organisaatioina taas toimivat eduskunnan tulevaisuusvaliokunta, valtioneuvoston kanslia ja Taike.
  3. Verkostoille lähetetään avoin kutsu syksyllä järjestettävään tapahtumaan, jossa perehdytään työn murrokseen elämyksellisesti muun muassa taiteen menetelmin ja suunnitellaan seuraavia askelia kevyesti kokeillen.
  4. Verkostossa näytetään esimerkkiä, eletään uuden työn maailmassa, haastetaan, kirjoitetaan, kutsutaan mukaan.
  5. Yhteistyön tuloksena kehitetään uusia ideoita, toimintatapoja ja organisoitumisia kehityksen ja ajatusten virtaa hyödyntäen.