Ekosysteemifoorumi

Ekosysteemifoorumi syntyi DigiNYT-seurantaryhmän esityksestä. Ekosysteemifoorumin perusideana on kiihdyttää ekosysteemien kehkeytymistä eri elämäntapahtumien ympärille. Ongelma, jota tällä lähestymisellä haluttiin ratkaista, oli sektorirajat ylittävän yhteistyön mahdollistaminen ja siihen yhteistyöhön liittyvien ongelmien – yleensä viheliäisten – ratkominen yhteistyössä ihmiskeskeisesti. Tämän näkökulman puitteissa Ekosysteemifoorumi on kokoontunut  ratkomaan erilaisia viheliäisiä haasteita ja tuomaan näiden haasteiden tiimoilta eri ratkaisuvaihtoehtoja valtiosihteeri Paula Lehtomäen vetämän Ekosysteemifoorumin jäsenille sparrailtavaksi ja tiedoksi.

Ekosysteemifoorumi rakennetaan aina valitun elämäntapahtuman tai ilmiön ympärille, joten tilaisuuteen kutsutaan aiheeseen liittyviä keskeisiä sidosryhmiä eri sektoreilta. Työtä tehdään yhteistyönä. Rooleilla ei sinänsä ole merkitystä, sillä lopputulos on aina verkoston yhteinen lopputulos.

Työskentely käynnistyy aina tilaisuuteen valitun aihealueen riittävän laajalla alustuksella, jossa tuodaan esiin siihen liittyviä haasteita ja eri näkökulmia. Sen jälkeen osallistujat vetäytyvät pienempiin työryhmiin ratkomaan ongelmia, joiden lopputulokset esitellään päivän päätteeksi kokoontuvalle Ekosysteemifoorumille, joka toimii paneelimuotoisena ottaen yleisön mukaan keskusteluihin.

Oppiminen on jatkuva prosessi, jonka tulee tapahtua arjessa, ei niinkään erillisenä oppimisurakkana. Ekosysteemifoorumi vahvistaa sektorirajat ylittävää oppimista luomalla puitteet, jossa viheliäisiä ongelmia työstetään yhteistyössä. Jatkuva oppiminen vaatii sektorirajat ylittävää yhdessä työskentelyä viheliäisen ongelman parissa. Tätä tehdään #AuroraAI-työssä, jossa on käynnissä useampi elämäntapahtuma-toimintamallin ympärille nivoutuva verkostoyhteistyö.

Ekosysteemifoorumi luo parhaimmillaan mekanismin Suomen hallituksen ja hallitusohjelman toimeenpanon tueksi. Tämän foorumin tarkoituksena on kiihdyttää viheliäisten haasteiden ratkaisemista sektorirajat ylittävässä yhteistyössä.