Työ 2.0 ajankohtaista


D9 uutena toimijana mukaan

Valtiokonttorissa maaliskuussa aloittanut D9 –digitiimi on uusi Työ 2.0 –kumppanimme. D9 tuo virastojen toiminnan kehittämiseen osaamista mm. asiakaslähtöisestä palvelumuotoilusta sekä tukea muutoksen tekemiseen ja hankkeiden vetämiseen.
Lisätietoa D9:n toiminnasta löytyy täältä: D9

Kohti yhteisiä ja yhteisöllisiä työympäristöjä

Työ 2.0 järjesti viikolla 22 Yhteisötyöviikon. Tavoitteemme oli rohkaista valtionhallinnon virkamiehiä tekemään töitään itselle epätyypillisessä ympäristössä ja seurassa. Eri tempauksiin osallistuneiden kokemuksia löydät täältä: Kokemuksia tempauksista. Ideansa yhteisöllisten työtilojen kehittämiseen Ideatehtaan kautta antoi noin 250 ihmistä eri puolilta valtionhallintoa. Kokoamme ideat kesän aikana ja julkaisemme ne syksyllä.

Lämmin kiitos kaikille yhteisötyöviikolle osallistuneille!

Kikyn rinnalle KYKY!

Työ 2.0 osallistui neljän ministeriön (VM, VNK, TEM, LVM) yhteistyöprojektina Aaltoylipiston Design for Government –kurssille, joka järjestettiin nyt jo neljättä kertaa. Meidän opiskelijatiimimme työstivät teemaa ”Virkamies 2.0”. Yksi keskeinen tiimien tekemä havainto oli, että me virkamiehet ymmärrämme hyvin eri tavoin sen, mitä yhteistyö ja yhdessä tekeminen tarkoittaa. Kun esim. yksin työskentelemään tottuneesta asiantuntijasta tulee esimies, ei ole itsestään selvää, että hän osaa johtaa ja hyödyntää tiiminsä jäsenten välistä yhteistyötä.  Yksi tiimien ratkaisuista oli yhteisöllinen alusta nimeltä ”KYKY”, jossa virkamiehet voivat yhdessä oppia ja jakaa osaamistaan. KYKY:n jatkotyöstämiseen palaamme myöhemmin! Kurssin lopputuotokset tulevat kesän aikana löytymään täältä: http://dfg-course.aalto.fi/

Uusi työ – uudet mittarit

Kevään aikana työstimme uutta mittaamiskulttuuria. Tulimme mm. siihen tulokseen, että 1-2 kertaa vuodessa tapahtuvien kyselyjen sijaan tai vähintäänkin rinnalla tarvitsemme reaaliaikaista ja jatkuvaa, toimintaa suuntaavaa ja kehittävää, yhdessä tapahtuvaa työtapojen arviointia.  Työ 2.0 -mittaamiskulttuuri vastuuttaa ja valtuuttaa jokaisen toimijan oman työnsä asiakaskeskeiseen kehittämiseen ja koko organisaation uudistamiseen tässä ja nyt. Kun yhteinen tavoite on kirkas, toiminta on avointa, tieto kulkee hyvin, kokouskäytänteet ovat tehokkaita ja tekniset työvälineet tukevat työn teon aika- ja paikkariippumattomuutta, hyvät edellytykset tuottavalla ja tulokselliselle työnteolle ovat olemassa.
Lue lisää blogistamme: Toiminnan uudistamiseen tarvitaan myös nopeasti reagoivia mittareita

Vaikutu ja vaikuta yhä kytkeytyneemmässä virastomaailmassa!

Kompleksisuusajattelu on yksi nousevista johtamisen trendeistä. Puhutaan kytkeytymisistä ja keskinäisriippuvuuksista, epälineaarisuudesta, itseorganisoitumisesta, ilmaantumisesta, tasapainon hakemisesta ja siitä pois pyrkimisestä – kompleksisuudesta. Kevään kehittäjäaamupäivässä kurkistimme minimaalisesti muutamaan kompleksisessa ympäristössä suunnistusta auttavaan ajatuskehikkoon. Materiaali on jaettu Muutoksentekijöiden Yammer-ryhmässä. Elokuussa meillä on erinomainen tilaisuus tutustua ajatteluun hieman tarkemmin parituntisessa sessiossa. Glenda Eoyang HSD Instituutista on luvannut (pro bono) perehdyttää johtoamme ja kehittäjiä inhimillisten systeemien ja kompleksisuuden mielenkiintoiseen maailmaan. Työpaja pidetään mitä todennäköisimmin joko 24.8. ap tai 25.8. ap. Palaamme asiaan heti, kun tiedämme. Mikäli kaipaat lomallasi hyttysten ininää virikkeellisempää viihdettä, yksi vaihtoehto on tutustua kahteen tuoreeseen ja mielenkiintoiseen suomalaiseen väitöskirjaan kompleksisuuden maailmasta: Tom Hanénin Yllätysten edessä. Kompleksisuusteoreettinen tulkinta yllättävien ja dynaamisten tilanteidne johtamisessa Maanpuolustuskorkeakoulu 2017.  Juha Lindellin Muutosjohtajuuden pirullinen puoli. Vaasan yliopisto 2017.

Haloo HR – haluatko sytyttäjäksi?

Työ 2.0 rakentaa valtiokonsernin sisälle HR-osaajien joukkoa, joka ymmärtää ja ennakoi toimintaympäristön muutosten edellyttämät muutostarpeet ja kykenee tuomaan muutosprosessiin lisäarvoa.  Sellaista osaamista, jota yleisjohdolla ei ole tai johon sillä ei ole aikaa. Uuden maailman haltuun ottaminen edellyttää meiltä kaikilta uudenlaista osaamista ja ennen kaikkea kykyä ja mahdollisuutta oppia jatkuvasti uutta. Myös HR tulee kytkeä nykyistä selkeämmin kokonaisuuteen, jossa eri tavoin parannetaan virkamiesten valmiuksia toimia digitaalisessa maailmassa.  Tammikuussa pidetty HR Buut Camp saa jatkoa 21.-22.9. Paikkana tälläkin kertaa hyvin toiminut Sannäs. Osallistujat sitoutuvat viemään asiaa eteenpäin omalla hallinnonalallaan mm. toimimalla eri osapuolia yhteen kytkevinä verkottajina ja valmentajina. Osallistujat kustantavat yöpymisestä ja matkoista aiheutuvat kulut, muun ohjelman tarjoaa Työ 2.0.
Ilmoittaudu 18.8. mennessä mukaan tästä: Ilmoittautuminen

Kokeilukiihdyttämöllä vauhtia toimintatapakokeiluihin

Työ 2.0, Kokeilunpaikka.fi, Suomidigi ja D9 järjestävät tulevana syksynä kokeilukiihdyttämön, jonka tavoitteena on saada kokeilut osaksi valtionhallinnon ”normaalia” tekemistä ja toiminnan kehittämistä. Kiihdyttämö on tuettu valmennuksellisia elementtejä sisältävä prosessi, johon haetaan mukaan työyhteisöjä, jotka haluavat käynnistä jonkin toimintatapoihin liittyvän kokeilun. Prosessi koostuu syksyn aikana pidettävistä hautomoista, joissa käsiteltäviä teemoja ovat mm. erilaiset uuta kokeilevat menetelmät, kokeiluihin tarvittavan asenteen ja toimintakulttuurin rakentaminen, kokeiluissa tarvittava osaaminen, taidot ja valmiudet sekä kokeilujen vaikuttavuuden varmistaminen. Prosessin tuotoksena synnytetään myös erilaisia mallinnuksia ja työkaluja kaikkien käyttöön. Lisätietoa kokeilukiihdyttämöstä ja siihen ilmoittautumisesta toimitamme elokuussa.

Verkostoissa ON voimaa

Eri puolille valtionhallintoa on viime aikoina syntynyt ja synnytetty monenlaisia uusia verkostoja, jotka voivat myös oppia toisiltaan. Työ 2.0 järjestää 31.8. klo 13-16 verkostotapaamisen, jossa vaihdetaan kokemuksia ja näkemyksiä sekä virastokohtaisista että virastojen välisistä verkostoista. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 24.8. tästä: Ilmoittautuminen

Kaipaatko lisää kehittäjätaitoja?

Nyt on juuri oikea aika hakeutua Kaiku-kehittäjäkoulutukseen. Lisäät paitsi ymmärrystäsi työhyvinvoinnin moninaisuudesta ja kytköksistä, myös kirkastat kehittäjäidentiteettiäsi ja opit fasilitaatiotaitoja. Lue lisää Valtiokonttorin sivuilta!

100 tarinaa

Kesäkuussa aloitamme ”100 tarinaa” -kampanjan, jonka aikana tulemme julkaisemaan 100 tarinaa uudella tavalla tekemisestä valtionhallinnossa. Tarinat tullaan esittelemään mm. Työ 2.0 -sivustolla, minkä lisäksi tarinoiden parhaita paloja julkaistaan Työ 2.0:n Twitter- ja Instagram –tileillä. Haluatko myös oman tarinasi mukaan? Lähetä se joko osoitteeseen ty02.0@vm.fi tai julkaise se Instagramissa tai Twitterissä tunnisteilla #valtiollatöissä ja #100valtiotarinaa. Etsimme  ja julkaisemme erityisesti tarinoita, joissa työtä tehdään innostavalla tai uudella tavalla!


Teksti: Työ 2.0 tiimi