Tekes: Tavoitekortti ja ryhmäkehityskeskustelut johtamisen välineenä

Viime vuoden Excellence Finland -laatupalkintokilpailussa saavutettu oman sarjansa ykkössija osoittaa, että Tekes on kyennyt luomaan pitkän perinteen omaavista tulos- ja kehityskeskusteluista aidosti johtamisen välineen.

Jokaisen työntekijän käyttökelpoiseksi työkaluksi suunniteltu A4-kokoinen tavoitekortti auttaa kytkemään omat ja organisaation tavoitteet kokonaisuudeksi. Tekesin keskeiset tavoitteet kiteyttävään korttiin kirjataan yhteisessä keskustelussa henkilökohtainen osuus ns. MAKU-kriteereitä käyttäen.

Tavoitteiden tulee olla merkityksellisiä, ajankohtaisia, konkreettisia ja uudistavia.

”Tämä tarkoittaa, että tavoitteiden tulee olla merkityksellisiä, ajankohtaisia, konkreettisia ja uudistavia”, Tekesin henkilöstöjohtaja Ritva Parhamaa kertoo. ”Tavoitekortit ovat kaikkien nähtävissä. Tahdomme tällä edistää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä tukea toisiamme tavoitteiden saavuttamisessa.”

Sekä suoritusarvioinnit että tavoitteiden asetanta käydään läpi alkuvuoden keskusteluissa. Osaamistarpeita on puolestaan selvitetty vuodesta 2011 lähtien käytössä olleissa ryhmäkehityskeskusteluissa, jotka ajoittuvat syksyyn. Samalla välitavoitteet tarkistetaan tavoitekorttien avulla.

”Myös strategiset osaamisvalinnat on kiteytetty yhdessä keskustellen. Näiden pohjalta kukin yksikkö pohtii omissa ryhmissään tulevaisuuden tärkeimpiä osaamisen kehittämiskohteitaan.”

Osaamista lisäävät panostukset puoltavat paikkansa myös uran viimeisinä vuosina.

”Asioita tarkastellaan myös substanssiosaamisten kannalta. Kaikille avoimia tuloksia hyödynnetään vuosittain tehtävässä ja koko henkilöstöä koskevassa osaamisen kehittämissuunnitelmassa”, Parhamaa kuvailee.

Panostus 284 henkilöä työllistävän Tekesin henkilöstön osaamisen kehittämiseen näkyy vuosittain paranevina ilmapiirimittauksien tuloksina. ”Henkilöstön mielestä tavoitteet ja työroolit ovat tulos- ja kehityskeskustelujen ansiosta selkiytyneet.”


Teksti: Pirjo Kuisma | Kuvat: Soile Kallio

(Uusi Kaiku 01/2013)