Hankkeet

Kaiku-hankeraha työelämän kehittämiseen

Työelämän kehittämiseen tarkoitettu Kaiku-raha on harkinnanvarainen kehittämisraha, jolla tuetaan valtion virastoja ja laitoksia uudistumaan tulevaisuuden työelämän tarpeiden suuntaisesti.

Kaiku-rahan tarkoituksena on

  • kannustaa rohkeisiin kokeiluihin ja yhdessä kehittämiseen, ihminen keskiössä
  • tukea virastojen muutoskyvykkyyttä
  • edistää vuorovaikutteista, osallistavaa työkulttuuria
  • edistää yhteistä, yli organisaatiorajojen tapahtuvaa kehittämistä
  • kehittää uusia käytäntöjä ja esimerkkejä jaettavaksi valtionhallinnon työpaikoille
  • tukea edelläkävijyyttä.

Hankerekisteri >