”DeeYsi” pistää vauhtia digiloikkiin

Valtiokonttorin D9-digitiimi auttaa tekemään digiloikkia tulevaisuuteen. Nimemme mukaisesti olemme digitalisaation tuki. Siksi olemme olemassa, digijohtaja Nina Nissilä tiivistää.

D9-digitiimi on syntynyt tukemaan julkisen hallinnon palveluita kehittävien digitalisaatiohankkeiden läpivientiä ja digiloikan tekijöitä käytännön työssä. Maaliskuussa startannut ”deeysi” etsii toimintamuotoaan aiheeseen sopivasti kokeilemalla.

– Tarkoituksena on tehdä, testata ja kokeilla. Työtä on tehty jo vuosia, mutta nyt otamme uutta vauhtia, Nina sanoo.

Hyvä mix & match

Digitiimi auttaa kehittämään yhteiskunnallisesti vaikuttavia palveluprosesseja, tuo rajoja rikkovaa poikkihallinnollista asiakasnäkökulmaa palveluiden suunnitteluun ja toteutukseen sekä vauhdittaa julkisten palvelujen uudistumista digitalisaatiota hyödyntäviksi palveluiksi.

– Vastaavaa ei ole tehty valtionhallinnossa koskaan aiemmin. Tiimissämme on intohimoisia julkishallinnon kehittäjiä, palvelumuotoilun asiantuntijoita ja teknologiaeksperttejä, jotka tuovat työhön juuri sitä, mitä nyt tarvitaan eli kyseessä on hyvä mix & match, Nina kertoo.

D9 iski maaliskuussa kädet saveen ja ryhtyi hommiin. Tiimin tehtävänä on varmistaa hyvä asiakaskokemus sekä edistää julkisten palvelujen kehittämistä asiakkaiden elämäntapahtumien ja tarpeiden näkökulmasta yli hallintorajojen.

– Poikkihallinnollisuutta tarvitaan, sillä ihmiselämä ei noudata valtion organisaatiorajoja. Elämänpolku edellyttää polveilevaa palvelua eri sektoreiden rajoja ylittäen, mikä tekee D9-tiimin työstä äärimmäisen mielenkiintoisen.

Valmiina digikiriin

”Nyt ollaan huippuhommassa. Pidemmällä aikavälillä aiomme tehdä itsemme tarpeettomiksi, jolloin asiakaskeskeinen kehittäminen on luonteva ja arkinen osa ministeriöiden ja virastojen toimintaa”, Nina Nissilä summaa.

Valtiokonttori selvitti vuonna 2015, millaisilla toimenpiteillä valtionhallinnon digitalisaatiota voidaan parantaa ja tuottavuutta lisätä. Selvityksen loppuraportissa esitetään lukuisia toimenpiteitä, joilla päästään eteenpäin.

– Osa uudistuksista on toteutettavissa nopeasti, mutta osa vaatii uutta ajattelua ja tarkkaa valmistelua usean viranomaisen yhteistyönä. Tärkeintä on kuitenkin se, että liikkeelle lähdetään nyt eikä sitten joskus, Nina korostaa.

Näin on tehtykin. D9 on mukana monissa kärkihankkeissa, kuten Kuntahankinnat Oy:n ODA-palvelussa, jossa kansalaiset voivat mm. tehdä sähköisen hyvinvointitarkastuksen ja itsehoitosuunnitelman sekä osallistua henkilökohtaisen hyvinvointisuunnitelman kautta aiempaa aktiivisemmin omien tavoitteidensa asettamiseen ja seurantaan.

YTI – Yhteinen tiedon hallinta -hankkeessa luodaan edellytyksiä julkisen hallinnon yhtenäiselle tiedon hankinnalle sekä rohkaistaan tehostamaan jo olemassa olevan tiedon monipuolista käyttöä.  Niin ikään sosiaali- ja terveysministeriön Asiakas on tärkein! -hankkeessa kehitetään julkisten palvelujen digitalisaatiota laajalla rintamalla.

– Näissä ja monissa muissa hankkeista on tarkoituksena sujuvoittaa kansalaisten asiointia ja palvelupolkuja. Erittäin tärkeitä kaikki, Nina sanoo.

Syö norsu pala kerrallaan

Digitalisaation kautta palvelukokemus paranee kautta linjan. Veroehdotus on Ninan mukaan tästä hyvä esimerkki, sillä se on kääntänyt perinteisen asetelman päälaelleen, jossa verottaja tekee ehdotuksen ja kansalainen vastaa tarpeen mukaan. Näin voidaan tehdä monissa muissakin asioissa. Kyse on toiminnan tuottavuudesta ja vaikuttavuudesta.

Digitiimin toiminta on vasta alussa, mutta tavoitteena on näkyä ja kuulua mahdollisimman paljon. Nyt parannetaan palveluja yhteistyössä niiden ihmisten kanssa, joita palvelut koskevat. – Vastaanotto on ollut erittäin hyvä: peräti 100 prosenttia kumppaneistamme haluaa jatkaa yhteistyötä kanssamme.

Digitiimi lähtee siitä ajatuksesta, että norsu syödään pala kerrallaan. Se on mahdollista, mutta vaatii aikansa. Tiimille on annettu aikaa toistaiseksi vuoden 2018 loppuun asti.

– Emme voi valita muutosta, sillä se tapahtuu joka tapauksessa. Voimme kuitenkin valita, tehdäänkö muutokset hallitusti, johdetusti ja ennakoiden vai ajelehdimmeko ajopuuna virrassa, Nina pohtii.

– Digitalisaatio on suuri mahdollisuus. Meneillään ei ole revoluutio vaan evoluutio. Nyt on paras hetki toimia, sillä tahtotila on hallitusta myöten kunnossa ja digimyönteisempi kuin koskaan.

Ihan niin kuin Strömsössä

Jos Nina Nissilä saisi päättää ja toteuttaa digitaikasauvaa heilauttamalla kolme asiaa, ne olisivat tässä:

  1. Valtiolla ei olisi enää käynnissä yhtään hanketta ilman toteutuksessa mukana olevaa, osallistuvaa kohderyhmää.
  2. Mukana olevat ihmiset innostuisivat palvelujen uudesta muotoilusta, mikä toisi hankkeille ihan uutta lisäarvoa.
  3. Tietojärjestelmämme olisivat siinä kuosissa, että tiedolla johtaminen ja faktoihin perustuva päätöksenteko olisivat arkipäivää.

Teksti: Sari Okko | Kuvat: Pixabay, D9 ja Marjo Koivumäki