Case Porin alueen Kaiku-kehittäjät: Työnohjauksella tukea verkostoyhteistyöhön

Satakunnan Kaiku-kehittäjät käynnistivät helmikuussa verkostotapaamiset, joissa työnohjausta käytetään keinona tiivistää keskinäistä yhteistyötä.

Idea työnohjaukseen syntyi edellisenä syksynä Valtiokonttorin koolle kutsumassa tapaamisessa. Valtiokonttori myönsi hankkeelle myös Kaiku-rahoitusta.

Paikallisessa Ely-keskuksessa järjestettäviin tapaamisiin osallistuu kerrallaan keskimäärin kahdeksan Kaiku-kehittäjää Te-toimistosta, Tullista, Hätäkeskuksesta, Poliisista, Puolustusvoimista, Oikeuslaitoksesta, Verohallinnosta sekä Ely-keskuksesta.

”Yhteistyötä oli toki tehty aiemminkin, mutta koordinoidumman yhteistyömallin uskotaan tuottavan osapuolille enemmän hyötyä hyvien käytäntöjen jakamisen muodossa”, työhyvinvoinnin kehittäjä Heli Stenroos Satakunnan verotoimistosta kertoo.

Stenroosin mukaan työnohjaus on herättänyt osallistujissa pelkästään hyviä tuntemuksia.

”Työnohjauksen myötä olemme huomanneet, miten samojen asioiden parissa eri organisaatioissa lopulta toimitaan. Tämäntyyppiset yhteiset keskustelufoorumit ovat erityisen tarpeellisia hyväksi todettujen käytäntöjen jakamisessa.”

Stenroosin mielestä erityisesti Kaiku-kehittäjien kannattaa konsultoida toisiaan. Yhteistyön voima on kiistatonta, hän sanoo.

”Mielestäni verkostomme suurin vahvuus on motivoitunut ja kokenut kehittäjäporukka, joka edustaa monipuolisesti eri hallinnonaloja.”

 


Teksti: Pirjo Kuisma | Kuva: IStockphoto

(Uusi Kaiku 03/2015)