Valtionhallinnon verkostot tutuksi

Innostunut puheensorina täytti Kaivohuoneen ravintolasalin ja terassin, kun noin 50 valtionhallinnon työntekijää tapasivat Verkostojen verkosto –tilaisuuden merkeissä. Toukokuun lopussa järjestetty tapaaminen keräsi yhteen jäseniä 12:sta eri ammatillisesta verkostosta ympäri valtionhallintoa.

Päivä alkoi vapaalla tutustumisella, jota vauhditti läänintaiteilija Krista Petäjäjärven vetämä harjoitus, jossa osallistujat muovinarun avulla yhdistivät itsensä eri verkostoihin. Valtionhallinnon verkottuneisuus konkretisoitui tilassa ja osallistujien välillä. Tämän jälkeen verkostot esittäytyivät toisilleen: kukin avasi lyhyesti omia tavoitteitaan ja syitä verkoston syntymiselle. Samalla verkoston jäsenet tulivat muille tutuiksi. Mukana olivat muun muassa KAIKU-kehittäjät, HR-sytyttäjät ja Muutoksentekijät. Enemmistö osallistujista oli pääkaupunkiseudulta, mutta tilaisuus keräsi paikalle virkamiehiä Pohjois-Suomea myöten. Myöhemmin siirryttiin keskusteluihin, joiden tavoitteena oli systematisoida verkostoissa työskentelyä. Osallistujat pohtivat ryhmissä vastauksia muun muassa siihen, miten epävirallinen verkostotyöskentely voi tukea organisaation virallisia rakenteita ja kuinka verkostoja voidaan hyödyntää vahvemmin tavoitteellisessa toiminnassa.

Henkilökohtaisten kontaktien merkitystä ei voi vähätellä.

Läänintaiteilija Krista Petäjäjärvi sai osallistujat verkostoitumaan hyvinkin konkreettisesti – muovinarun avulla.

Verkostot haluttiin tuoda yhteen, jotta aktiivisesti mukana olevat ihmiset saisivat luontevan mahdollisuuden tutustua toisiinsa ja muihin verkostoihin. Tätä arvostivat myös osallistujat.

”Täällä saa tietää uusista verkostoista, joihin voisi liittyä”, innostui Verohallinnossa työskentelevä Sirpa Perämaa.

Tullissa työskentelevä Juha Vanhanen näki tärkeänä sen, että ihmisillä on mahdollisuus tutustua ja tavata toisiaan kasvokkain: ”Henkilökohtaisten kontaktien merkitystä ei voi vähätellä.”

Vanhanen toimii Kaiku-verkostossa, joka on valtion työhyvinvoinnin ja työsuojelun kehittäjien verkostoitumisalusta.

Tilaisuuden tavoitteena oli tehdä verkostot näkyviksi, sillä verkostojen tavoitteellinen hyödyntäminen vaatii niiden tuntemusta.

Erilaisilla hallinnonaloilla vaikuttavat verkostot voivat tehdä yhteistyötä ja oppia toisiltaan. Yhteistyöhön tarttuminen vaatii kuitenkin tuntemusta olemassa olevista verkostoista ja niiden jäsenistä. Tilaisuus nähtiinkin mahdollisuutena tiivistää eri virastojen ja ministeriöiden välistä yhteistyötä – verkostojen avulla.

”Verkostot ovat helppo ja matalan kynnyksen tapa tehdä yhteistyötä”, totesi Perämaa.

”Toivotaan, että täällä kirkastuisi se, että me olemme kaikki valtiolla töissä, ei yhdessä ministeriössä tai virastossa. Meillä kaikilla on se sama asiakas, ja voimme löytää yhteisiä etuja, hyötyjä ja vahvuuksia”, lisäsi Johanna Kiesiläinen-Riihelä, yksityisyrittäjäksi siirtynyt pitkäaikainen virkamies.


Teksti: Salla Pätilä, harjoittelija, VM, valtionhallinnon kehittämisosasto | Kuvat: Risto Musta