Valmentava johtajuus

Niin päällikkövirastoissa kuin toimimmekin, on käskyttävän johtamisen aika ohi. Se ei toimi uhma- tai murrosikäisten kanssa, miksi se toimisi aikuisten kesken?  (Toisaalta kun päiväkoti-ikäisiltä odotetaan hyviä käytöstapoja, miten ne joskus sattuvatkin unohtumaan työpaikoilla?)

Asiantuntijaorganisaatioissa puhutaankin pikemminkin valmentavasta johtamisesta, jossa tavoitelähtöisyyden rinnalle on nostettu arvostuksen kulttuuri ja kaikkien osallistuminen. Esimies on yhä harvemmin paras substanssiasiantuntija, vaan hänen tehtävänsä on auttaa jokaista kaikkia kukoistamaan – valitun tavoitteen suuntaisesti. Yksilöiden ja koko yhteisön jatkuva kehittyminen ja voimavarojen löytäminen ja käyttäminen ovat keskiössä.

Valmentavan johtamisen keskeisiä taitoja ovat:

  • keskustelun virittäminen ja hyvien kysymysten esittäminen
  • kuunteleminen valmiiden vastausten sijasta
  • vahvuuksien näkeminen kaikissa, niiden hyödyntäminen yhteisessä tehtävässä
  • arvostuksen osoittaminen
  • yksilöiden ja koko ryhmän huomion osoittaminen siihen, mikä toimii ja siihen, mihin voidaan vaikuttaa, mitä voidaan tehdä
  • innostuminen ja innostaminen
  • luovuuden, jatkuvan oppimisen ja kehittymisen sekä myönteisen energian ruokkiminen
  • arvostava palautteen antaminen ja myös hankaliin tilanteisiin puuttuminen, kunnioittavasti