Taide herättää tunteita ja tahtoa

Opetus- ja kulttuuriministeriön tukema Taiteella johtamisen hanke (TAJO) on koonnut yhteen yli 50 taiteen, tieteen ja liike-elämän asiantuntijaa pohtimaan täysin uudentyyppisiä keinoja uudistaa johtajuutta ja suomalaista työelämän kulttuuria sisältä käsin.

Monialaisissa työpajoissa ja lukuisissa asiakastilaisuuksissa on päästy testaamaan oppeja ja kehitetty taidelähtöisiä valmennustuotteita käytännössä. Aihe on herättänyt myös kansainvälistä kiinnostusta.

Hankkeen vetäjä, teatterilähtöisiin menetelmiin erikoistunut työyhteisövalmentaja, teatteritaiteen maisteri ja näyttelijä Niina Nurminen ArtSense Oy:stä kertoo, että erona muihin kehittämishankkeisiin TAJOssa näkökulma on ollut nimenomaan taiteen tekemisen ytimessä.

”Laajoista tiedoista, hyvistä teorioista ja toimintasuunnitelmista huolimatta työelämän suurin ongelma on, ettei todellista uudistumista tapahdu käytännössä. Organisaatioista puuttuu johtajuuden ja vuorovaikutuksen taitoja, joilla ihmisiä voidaan kohdata eri tasoilla”, Nurminen sanoo.

”Taide sen sijaan tarjoaa kokemuksia, tunnetta ja myös taitoja, joiden avulla pääsemme omakohtaisen kokemuksen ja harjoittelun kautta kiinni työn ja oman persoonan kehittämiseen.”

Hankkeen myötä keväällä 2014 käynnistyi Mehiläisen kanssa pitkäkestoinen pilottivaihe, jossa vastaanotto taidelähtöiselle, kokemukselliselle valmennukselle on Nurmisen mukaan ollut hyvä ja vaikuttava. ”Odotamme Mehiläisestä merkittävää case-esimerkkiä koko lähestymistavan vaikuttavuudesta.”

Teatterikorkeakoulun jälkeen Niina Nurminen on kouluttautunut työelämälähtöiseen valmennukseen ja yrittäjyyteen yli 10 vuoden ajan. Yhteistyöverkostoja on syntynyt Euroopan laajuisesti. Merkittävänä ajatusten herättäjänä ja käännekohtana toimi Lontoossa vuonna 2000 kansainvälinen Transmission hanke, jossa tutkittiin taiteen vaikutusta yhteiskunnassa.

”Lontooseen oli kutsuttu esiintyviä taiteilijoita viidestä eri Euroopan maasta soveltamaan ydinosaamistaan eri aiheiden parissa. Kokemus oli mullistava, aivan samoin kuin nyt käynnissä oleva Taiteella johtamisen hanke, joka on merkinnyt huimaa hyppäystä kohti uudenlaista ajattelua myös omalla kohdallani.”

 


Teksti: Pirjo Kuisma | Kuva: Frida Rundman

(Uusi Kaiku 03/2014)