Sovittelun käyttöalueet yhteiskunnassa

Riita- ja rikosasioiden sovittelu
Koulusovittelu / vertaissovittelu
Työyhteisösovittelu
Naapuruussovittelu
Perhesovittelu
Ympäristöasioiden sovittelu
Kansainvälinen sovittelu
Tuomioistuinsovittelu
Suomen Asianajajaliiton sovittelu