Sovittelu säästää resursseja

Suomalaisissa kouluissa sovittelua on edistetty jo kymmenen vuotta. Vertaissovittelun on todettu tarjoavan opettajille oivan keinon helpottaa ristiriitojen ja kiusaamistilanteiden selvittämistä koulun arjessa. Kouluissakin sovittelijoiksi koulutetut oppilaat auttavat oppilaita itse löytämään ratkaisun ristiriitaansa. Sovittelu säästää tutkitusti resursseja, antaa opiskelu- ja kasvurauhaa sekä lisää opettajien työhyvinvointia.

Tutkimusten mukaan:
Jopa 95 prosenttia sovitteluun ohjatuista tapauksista johtaa sopimukseen, joka pitää.
Sovittelutyö 320 aktiivisessa suomalaisessa sovittelukoulussa säästää opettajien työaikaa noin 2000 tuntia vuodessa.
Opettajantyön keskiansion (19 euroa / tunti) perusteella laskettuna säästyy noin 38 000 euroa vuodessa.
Sovittelu tukee koulun henkilökunnan jaksamista ja vähentää uupumista.
(Gellin 2007)

Isossa-Britanniassa tehdyn tutkimuksen mukaan sovittelevan työtavan muutokset lukiossa yhden lukuvuoden aikana Hull´ssa olivat niin ikään merkittävät:

46 % vähennys sanallisissa konflikteissa
59 % vähennys fyysisissä konflikteissa
63 % vähennys henkilökunnan poissaoloissa
79 % vähennys rasistisessa käytöksessä
Säästöä kertyi yli 68 000 euroa!
(Mirsky L 2009)

Maabrändivaltuuskunnan loppuraportti 25.11.2010

TEHTÄVÄ KOULUILLE: SOVINNON PÄIVÄ
Kouluissa järjestetään vuosittain Sovinnon päivä, jolloin harjoitellaan ristiriitojen ratkaisemisesta ja neuvottelemista. Kouluissa kiertää myös sovittelutoiminnan ammattilaisia, esimerkiksi rauhansovittelun tuntijoita ja rikosten sovittelun asiantuntijoita, kertomassa kestävästä sovittelutoiminnasta: siitä, miten synnytetään ratkaisu, johon kaikki ovat tyytyväisiä. Työpajoissa koululaiset voivat oppia, mitä neuvotteleminen tarkoittaa esimerkiksi koulun pihan omissa konflikteissa.