Sovittelu ja työturvallisuuslaki

Työturvallisuuslaki edellyttää työnantajaa puuttumaan työpaikalla esiintyviin epäkohtiin ja kiusaamiseen.

Työturvallisuuslaki 28 §: ”Jos työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa ja hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin epäkohdan poistamiseksi.”

Työterveyslaissa painotetaan sitä, että ongelmia ei voida ehkäistä pelkästään työnantajan yksipuolisesti toteutettavissa olevin keinoin, vaan ennalta ehkäisevä ja ratkaisuja hakeva toiminta on koko työyhteisön asia.

Jokaisen työtekijän on lain mukaan vältettävä työpaikalla sellaista muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua, joka aiheuttaa heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen haittaa tai vaaraa.

Säännöksen perusteella työntekijän on osallistuttava niihin työnantajan käyttöönottamiin toimenpiteisiin, joilla häirintä tai epäasiallinen kohtelu on tarkoitus saada loppumaan. Tällainen toimenpide voi olla esimerkiksi sovittelu.