Puhdas sisäilma on osa työhyvinvointia

Työpaikan sisäilmasta johtuviin ongelmiin tulee suhtautua vakavasti. Vastuu työpaikan turvallisuudesta ja terveydestä on työnantajalla, jonka tulee puuttua mahdollisiin ongelmakohtiin ajoissa. Valtion työsuojelun yhteistyöryhmä järjesti 12. syyskuuta seminaarin, jossa pohdittiin sisäilman vaikutusta työhyvinvointiin ja terveyteen.

Oulun poliisilaitoksen työsuojelupäällikkö, henkilöstöpäällikkö Sirpa Paakkari toimii Valtion työsuojelun yhteistyöryhmän puheenjohtajana. Paakkarin mielestä sisäilmaongelmia aiheuttavat muun muassa vanhentuneet kiinteistöt.

– Esimerkiksi meillä on käytössämme 16 poliisiasemaa, joista kahdessa on todettu vakava sisäilmaongelma ja kolmessa lievempi.

Paakkari neuvookin sisäilmaongelmista kärsivää työntekijää keskustelemaan asiasta esimiehensä kanssa sekä tarvittaessa ottamaan yhteyttä organisaationsa työsuojeluvaltuutettuun tai -päällikköön. Myös työterveyshuoltoon voi olla yhteydessä.

– Työnantajan on lain mukaan tarjottava terveelliset ja turvalliset työolosuhteet.

Jäseneksi yhteistyöryhmään?

Sirpa Paakkari toivoo ryhmään aktiivisia jäseniä.

Sirpa Paakkari suosittelee Valtion työsuojelun yhteistyöryhmän jäsenyyttä muillekin.

– Olen tykännyt olla yhteisryhmässä mukana. Ryhmän kautta pääsee verkostoitumaan ja toimintaan voi osallistua myös etänä. Olemme kuluneiden kahden vuoden aikana muun muassa uudistaneet työsuojeluverkkokoulua ja perustaneen työsuojeluun liittyvän tietopankin.

Työsuojelun yhteistyöryhmä tukee valtion työsuojeluhenkilöstön verkostoitumista ja työsuojelutoiminnan kehittämistä. Vaaleilla valittava yhteistyöryhmä koostuu valtion eri virastojen työsuojelupäälliköistä ja -valtuutetuista sekä valtiovarainministeriön, Valtiokonttorin, valtion henkilöstöjärjestöjen ja Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen edustajista. Seuraavat vaalit järjestetään ensi vuoden alkupuolella.

– Yhteistyöryhmään tarvitaan kokeneita ja innostuneita työsuojelun osaajia. Koska työsuojelutoimintaa edistetään muun työn ohella, ryhmässä toimiminen vaatii aktiivisuutta, Paakkari muistuttaa.

Lappeenranta esimerkkinä hyvästä viestintäyhteistyöstä

Rakennuttajapäällikkö Timo Juolevi Senaatista kertoi käynnissä olevasta Lappeenrannan poliisitalon peruskorjaushankkeesta. Korjauksen lähtökohtana olivat rakennuksen sisäilmaongelmat, jotka olivat aiheuttaneet henkilöstölle oireita. Asiaa pahensi se, että henkilöstön oireilu jatkui myös väistötiloissa.

Purkamisen sijasta talo päätettiin peruskorjata. Hankkeen aikana molemmat osapuolet halusivat kertoa avoimesti ja ennakoivasti, mitä missäkin vaiheessa tapahtuu. Juolevin mukaan yhteistyö poliisin kanssa toimi hyvin. Hankkeessa oli mukana myös sisäilma-asiantuntija.

Henkilöstölle järjestettiin infotilaisuuksia muun muassa sisäilman laatuun vaikuttavista tekijöistä ja ongelmien aiheuttamista oireista. Myös rakennushankkeen aikana tehtävistä tutkimuksista kerrottiin avoimesti.

– Halusimme kertoa, että häiriötekijät poistetaan, ja varmistetaan, ettei vastaavia ongelmatilanteita tule jatkossa.

Hankkeen dokumentointi ja selkokielisyys on tärkeää.

Juolevi kertoi, että viestinnän apuna käytettiin muun muassa havainnekuvia, joiden avulla kerrottiin konkreettisesti, mitä missäkin tehdään purku- ja rakennusvaiheissa. Myös säännölliset työmaakierrokset lisäsivät tulevan rakennuksen käyttäjien tietämystä.

– Halusimme olla läpinäkyviä. Myös hankkeen dokumentointi ja selkokielisyys on tärkeää.

Juolevin mukaan Senaatilla on selkeät ohjeet ja viestintäsuunnitelmat vastaaviin tilanteisiin.

Peruskorjaushankkeessa mukana ollut tarkastaja Seppo Karhu Kaakkois-Suomen poliisilaitoksesta kertoi, että sisäinen viestintä on ollut tärkeää rakennushankkeen alusta lähtien. Karhun mukaan henkilöstön kielteinen ennakkoasenne sai aikaan huhuja, ja jopa väärää tietoa oli liikkeellä.

– Meillä on poliisin sisäisessä intrassa rakennushankkeelle oma sivu ja avoin kyselypalsta, jossa vastaamme henkilöstön kysymyksiin yhteistyössä rakennusvalvojien kanssa.

Lappeenrannan poliisilaitos valmistuu tämän vuoden loppuun mennessä.

Sisäilmaseminaarissa esiintyivät myös erityisasiantuntija Anne Korpi Senaatista ja ylilääkäri Markku Sainio Työterveyslaitoksesta. Päivän päätteeksi käydyssä paneelikeskustelussa pohdittiin muun muassa viestinnän merkitystä sisäilmaongelmien käsittelyssä.

Tutustu seminaarin esityksiin ja videotallenteisiin
Lisätietoa työsuojelusta: valtiokonttori.fi/tyosuojelu


Teksti: Marja-Leena Viitala Kuvat: Marja-Leena Viitala ja Unsplash