Muutos haltuun aikaansaannosten kautta

Verohallinnossa kokeillaan suuren muutoksen haltuunottoa uudella tavalla aikaansaannosten tutkimisen kautta. Kehittämisprojektin tavoitteena on myös herätellä työntekijöitä pohtimaan kunkin omaa osaamista ja sen sopimista tuleviin tehtäviin.

Syksyllä 2015 startannut projekti koskettaa koko Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikön eli Heveokyn satapäistä porukkaa. Ylitarkastaja Anu Skinnarin mukaan projekti tulee tarpeeseen, koska edessä on muutoksia, jotka vaikuttavat asiantuntijoiden tehtävien sisältöihin ja tekemisen tapoihin.

Iso muutos tulee uuden verotusohjelmiston muodossa, joka otetaan vaiheittain käyttöön vuoden 2018 loppuun mennessä. Lisäksi muutoksia tuovat lainsäädäntöhankkeet, jatkuva digitalisaation lisääntyminen sekä jo toteutunut työympäristön muutos eli muutto työhuonekulttuurista monitoimitiloihin.

Muutos_haltuun_aikaansaannosten_kautta2b

Palastellen kohti muutosta

”Tulevien muutosten takia perustimme Kaiku-rahoituksen avustamina työhyvinvointia vahvistavan kehittämisprojektin. Projektia voi kutsua kokeiluksi, sillä lähestymme muutosta uudenlaisella tavalla Heveokyn aikaansaannosten tunnistamisen näkökulmasta”, Skinnari kertoo.

Olemme tunnistaneet tulevaisuuden muutoksia sekä tarkastelleet yksikön perustehtävää.

”Olemme työstäneet pienryhmissä, mitkä ovat yksikkömme aikaansaannoksia ja mitä on se tekeminen, joka liittyy aikaansaannoksiin sekä omaan työhön ja tulevaan tekemiseen. Olemme tunnistaneet tulevaisuuden muutoksia sekä tarkastelleet yksikön perustehtävää. Nämä ovat osoittautuneet yllättävän suuriksi ja monimuotoisiksi asioiksi.”

”Tavoitteenamme on ollut myös se, että jokaisella on kehityskeskusteluissa näkymiä muutosten vaikutuksista joko omaan osaamiseen ja tehtävään tai tekemisen tapaan. Olemme pyrkineet palastelemaan muutosta siten, että sitä eletään jo nyt tulevaan ennakoidusti valmistautuen.”

Miksi olemme olemassa?

Perustehtävän tarkistamisen tarkoituksena on avata Heveokyn merkitystä sekä yksikön omalle että koko henkilöverotuksen henkilöstölle ja tarvittaessa muille sidosryhmille. ”Projekti on käynnistänyt miettimään, keitä varten olemme olemassa ja mitä saamme aikaan”, Skinnari summaa.

Heveoky-projektia on toteutettu yhdessä tekemällä ja ajatuksia vaihtamalla.

”Oman työn kehittämisen tarkasteleminen aikaansaannosten näkökulmasta on osoittautunut osin haasteelliseksi, koska työskentely vaatii pysähtymistä, aikaa ja irrottautumista oman työn tekemisestä.”

Muutos_haltuun_aikaansaannosten_kautta4b

Heveoky-projektia on toteutettu yhdessä tekemällä ja ajatuksia vaihtamalla erilaisissa työpajoissa ja yhteisissä tilaisuuksissa. Ajasta ja paikasta riippumattomana työskentelytapana on otettu käyttöön Intra-työtilan erilaiset interaktiiviset ominaisuudet.

”Muutos etenee pikkuhiljaa, ja se koskettaa eri tekijöitä eri aikoina eritavalla. Tästä on hyvä jatkaa tulevaisuuden tutkimista ja siihen valmistautumista yhdessä”, Skinnari tuumaa.

Mikään ei ole pysyvää

Intrassa työskentely on Skinnarin mukaan käynnistymässä pikkuhiljaa.

”Toivottavasti tähän saadaan vielä lisäpuhtia. Intrassa voimme pyöritellä muutokseen liittyviä uusia asioita ajasta ja paikasta riippumatta. Tulevaisuudessa Intra tarjoaa mahdollisuuksia moniin uusiin työtapoihin. Se voi olla tiedon säilytyspaikan lisäksi interaktiivinen työväline.”

Jos kaikki ei olekaan mennyt ihan tavoitteiden mukaan, se ikään kuin kuuluu asiaan: kokeillaan, vaihdetaan tarvittaessa kurssia ja yritetään jotain muuta.

”Olemme kurkistaneet vasta jäävuorenhuippua, joten tekemistä riittää. Mikään ei ole pysyvää, mutta töitä riittää, joskin tekeminen muuttuu. Nyt on aika valmistautua. Osaaminen ei mene hukkaan, vaikka sen soveltamisen tavat muuttuisivatkin.”


Teksti: Sari Okko | Kuvat: Matti Hietala