Mitä voidaan sovitella?

Työpaikoilla voidaan sovitella monelaisia ristiriitatilanteita, kuten:

  • yhteistyön kehittämisen haasteita
  • organisaatiomuutoksiin liittyviä ristiriitatilanteita
  • esimiehen ja alaisen välisiä ristiriitoja
  • tiimin sisäisiä konfliktitilanteita
  • kahden tai useamman henkilön välisiä ristiriitoja
  • koettua työpaikkakiusaamista
  • työstä kieltäytymisiä ja palkkaneuvotteluun liittyviä ongelmia
  • jatkuvista poissaoloista aiheutuneita tilanteita
  • varoituksia ja/tai irtisanomisia