Mitä sovittelussa opitaan?

Sovittelu on ennen kaikkea oppimisprosessi. Siinä opitaan muun muassa:

luovaa ongelmanratkaisutaitoa
konfliktien kohtaamista
kokonaisvaltaista ajattelua
erilaisuuden ymmärtämistä
rehellistä ajatusten ja tunteiden ilmaisua
laajemman kokonaiskuvaan muodostamista
ryhmätyöskentelyä
rohkeutta
objektiivisuutta
kuuntelutaitoa
rauhan rakentamista