Mitä hyötyä sovittelusta on?

Sovittelu lisää työhyvinvointia ja parantaa työilmapiiriä.
Sovittelulla saadaan aikaa kestäviä ratkaisuja: ihmiset kannattavat sitä, mitä ovat itse luoneet.
Sovittelu on tuottavaa: se säästää aikaa, energiaa ja kustannuksia.
Esimiesten työ helpottuu, ongelmia saadaan ratkottua.
Sovittelu ehkäisee konfliktien syntymistä ja lieventää niiden vakavuutta.
Sovittelu säilyttää suhteet tai määrittää ne uudella tavalla, jonka myötä yhteinen ymmärrys lisääntyy.
Sovittelu lisää avoimuutta ja vuorovaikutusta, yhteistyökykyä ja erilaisuuden ymmärtämistä.
Sovittelu lisää ongelmanratkaisukykyä.