Esimiehen tehtäviä

Mitä esimies sitten tekee?

Hänen keskeisiä tehtäviään ovat mm. seuraavat:

 • toiminnan ohjaaminen ja suunnan näyttäminen sekä tavoitteiden asettaminen ja arviointi eli kokonaisuuksien hahmottamisessa tukeminen
 • innostuksen ja motivaation tukeminen, energian luominen; edellytysten rakentaminen päivittäiselle työlle
  vuorovaikutteisuuden tukeminen, vaikutusmahdollisuuksien ja avoimen ilmapiirin luominen ja esimerkin antaminen
 • päivittäinen kommunikointi, tuen tarjoaminen silloin kun sitä tarvitaan ja pysyminen taustalla silloin, kun sitä ei tarvita
 • osaamisen kehittämisen edellytysten luominen niin yksilö kuin ryhmätasolla
 • siltojen rakentaminen eri toimintojen välille
 • hyvinvoinnista huolehtiminen ja varhainen välittämisen kulttuurin harjoittaminen käytännössä
 • hallinnollisista asioista huolehtiminen

Esimiehen tehtävän on siis lyhyesti sanottua tukea ja suunnata työtä. Hyvä esimiestoiminta joustaa tarpeen mukaan riippuen niin työntekijöistä kuin työstäkin. Moni asiantuntija on esimiestä perehtyneempi ja osaavampi substanssiasioissa eikä esimiehen silloin parane mennä neuvomaan. Tukeaan voi tarjota ja antaa monin muin tavoin arjen työtä sujuvoittamalla.

Aluksi jo todettiin omien arvojen ja asenteiden olevan keskeistä esimiestyössä, avainsanoina arvostus ja oikeudenmukaisuus. Näiden lisäksi tehtävässä auttavat:

 • Ammatillinen osaaminen, myös esimiestehtävissä
 • Voimavarojen löytäminen itsestä & muista
 • Dialogisuus, toisaalta moniäänisyyden salliminen ja toisaalta riittävän yhtenäisyyden luominen
 • Luottamuksen tietoinen rakentaminen
 • Hyvä itsetunto. Se on:
  • Tunnetta siitä, että on riittävän hyvä.
  • Itseluottamusta ja itsensä arvostamista.
  • Oman elämän näkemistä arvokkaana ja ainutkertaisena.
  • Kykyä arvostaa muita ihmisiä.
  • Itsenäisyyttä oman elämän ratkaisuissa ja riippumattomuutta muiden mielipiteistä.
  • Epäonnistumisten ja pettymysten sietämistä.

Lue lisää Kaiku-työhyvinvointipalveluiden julkaisusta Kun roolit vaihtuvat: Asiantuntijasta esimieheksi – esimiehestä asiantuntijaksi. Siinä on paljon kuranttia tavaraa myös esimiestehtävissä toimiville.