Aili tekee väsymättä tylsimmätkin rutiinityöt

Robotti tarvitsee ihmistä avukseen, mutta kun ihminen oppii tekemään työtä robotin kanssa, hänkään ei ole halukas siitä luopumaan. Ohjelmistorobotti tekee tarkasti ja laadukkaasti sellaiset taloushallinnon rutiinit, jotka ovat puuduttavan tylsiä. Eikä se koskaan valita, päinvastoin, se voi olla se työkaveri, joka toivottaa joka aamu työkaverit tervetulleeksi työpaikalle.

Ohjelmistorobotiikka on verrattain uusi asia. Sitä on tuotu erityisesti taloushallintoon muutaman viime vuoden ajan samalla, kun taloushallintoa on keskitetty tai ulkoistettu suuremmiksi kokonaisuuksiksi.

Yksi ohjelmistorobotiikan uranuurtajista on Efima Oy, joka lähti vuonna 2015 kehittämään omaan palvelukeskukseensa robotiikkaa. Robottien avulla Efima kykeni lisäämään tehokkuutta ja työn tuottavuutta sekä pitämään laadun korkeana.

– Kun lähdimme kehittämään robotiikkaa, päätimme, että siitä tulee myös yksi tuotteista, jota tarjoamme asiakkaille, samalla kun käytämme sitä omassa toiminnassamme. Oma palvelukeskus on ollut myös kehittämisympäristö, ulkoistusliiketoiminnasta vastaava johtaja Teija Puurunen sanoo.

– Inhimillistämällä emme yritä peittää robottia, vaan tehdä käyttöliittymästä paremman käyttää, Teija Puurunen sanoo.

Kun Efima lähti kehittämään ohjelmistorobotiikkaa, Suomessa ei ollut tarjolla edes alan koulutusta, sitä haettiin ulkomailta, mm. Englannista.

Ohjelmistorobotti käyttää samoja ohjelmistoja ja käyttöliittymiä kuin ihminen. Taloushallintoon se soveltuu erityisen hyvin, sillä taloushallinnossa on runsaasti säännönmukaisuutta ja toistuvia rutiineja, jotka on tehtävä määrätyllä tavalla. Esimerkiksi tallentaminen ja tarkastaminen on robotille erinomaisesti soveltuvia työtehtäviä, sillä ihmiselle ne ovat tylsää ja puuduttavaa työtä. Työ pitäisi myös tehdä virheettömästi, ja siinä robotti on ihmistä parempi. Kun se ei pysty syystä tai toisesta tekemään haluttua työtä, se siirtää tehtävän syrjään. Robotin kanssa työskentelevä ihminen tarttuu sitten näihin robotin nostamiin tehtäviin.

Inhimillisiä piirteitä

Efima on antanut robotilleen nimeksi Aili. Aili on yksi työyhteisön jäsenistä. Se käyttäytyy kauniisti, toivottaa hyvät huomenet, eikä koskaan lähetä happamia sähköpostiviestejä. Aili työskentelee pääosin öisin ja tekee asioita valmiiksi odottamaan, kun ihmiset aamulla saapuvat töihin.

Aili on yksi työyhteisön jäsenistä.

– Olemme tarkoituksella peittäneet konetta pois ja rakentaneet sille ihmismäistä profiilia, Teija Puurunen sanoo. Kyse ei ole siitä, että yritetään piilottaa robotti, vaan siitä, että halutaan, että käyttöliittymä on miellyttävä. Ei hyvää tuulta lisääviä tekijöitä koskaan liikaa ole.

– Meistä on hyvä, että robotti koetaan työkaverina, sillä sitähän se on. Se tekee niitä töitä, joita ihmiset eivät halua tehdä. Töitä, jotka on pakko tehdä, mutta joiden tekeminen ei ole ilo kenellekään, Puurunen sanoo.

Robotit eivät ole se vallankumous, joka siirtää työtä pois ihmisiltä. Ne ovat luonteva jatko digitaalisuuden etenemiselle. Robotit tekevät vain sitä, mitä ne on ohjelmoitu tekemään. Ne eivät pysty itse oppimaan.

Robotit tekevät vain sitä, mitä ne on ohjelmoitu tekemään. Ne eivät pysty itse oppimaan.

On oikeastaan yllättävää, miten hitaasti robotiikka on tullut suorittamaan hallinnon rutiinitehtäviä. Teollisuudessa robotiikka on ollut jo pitkään, ja parantanut merkittävästi laatutasoa esimerkiksi autonvalmistuksessa. Myös testausroboteilla on pitkä historia.

– Ohjelmistorobotiikassa hyöty ei synny siitä, että ihmisiltä viedään työ vaan siitä, että laatu on 100-prosenttista, käsittelykyky on suuri ja nopeus tarkasti tiedossa. Kun robotti työskentelee taustalla, ihminen voi keskittyä tekemään sellaisia töitä, jotka vaativat päätä ja päätöksiä.

Robotti on hyvä myös hankaliksi koetuissa valvontatehtävissä. Se kysyy väsymättä vaikkapa puuttuvia tositteita tai tuntikirjanpitoa – ja tekee sen aina yhtä ystävällisesti, jos niin halutaan. Tällaiset tehtävät on koettu aina epämiellyttäviksi. Kysyjän roolissa oleva ihminen saa helposti niuhottajan maineen. Robottia ei tällainen maine paina.

Uutta osaamista

Jos rutiinitehtäviä siirtyykin ihmisiltä roboteille, ne synnyttävät myös uusia ammatteja, jotka liittyvät robottien kehittämiseen ja ylläpitoon. Jo nyt on mm. robotiikka-asiantuntijoita, joiden tehtävänä on ylläpitää robotteja.

– Robotit tarjoavat uusia tehtäviä, mahdollisuuden oppia uutta ja tarttua haastavampiin tehtäviin, kuten analytiikkaan ja konsultointiin.

– Robotti ei kykene työskentelemään ilman ihmistä ja hetken työskenneltyään ihminen huomaa, että ei halua työskennellä ilman robotin apua, Puurunen sanoo.


Teksti: Heikki Hakala | Kuvat: Heikki Hakala ja Pixabay